Global HR services

Stulis biedt een breed scala aan HR-oplossingen om beter te voldoen aan de verwachtingen van onze klanten. We werken nauw samen met de HR- en operationele afdelingen om hen te helpen op volgende gebieden:

Algemene organisatie:

 • Algemeen beeld van de hele organisatie.
 • Direct contact maken met de verschillende actoren van de samenleving om hun organisatie en behoeften beter te begrijpen.
 • Opzetten van een bijgewerkt organigram
 • Analyse van de taken, verantwoordelijkheden, vaardigheden en het potentieel van elke medewerker
 • Aangepaste functiebeschrijving en de ontwikkeling van een vaardigheden woordenboek
 • Verbeteren van de toewijzing van interne middelen in lijn met het opgemaakte organigram
 • Definitie van de wervingsbehoeften

Aanwervingsproces:

 • Analyse en optimalisatie van partnerschapovereenkomst met selectie-en wervingsactoren.
 • Motivatie en coaching van de interne managers om hen beter te betrekken bij de selectie en aanwervingsprocedure.
 • Coördinatie van selectie- en aanwervingsprocedure.

Evaluatieproces:

 • Uitwerking van een intern evaluatiesysteem.
 • Definiëren van objectieve en subjectieve evaluatiecriteria per functie in samenwerking met de verantwoordelijke.
 • Ondersteuning van managers bij de organisatie van hun evaluatiegesprekken met de teamleden en de follow up ervan.

Personeelsbeleid en salarissysteem:

 • Analyse van de verbinteniscontracten.
 • Analyse van het salarisbeleid en rapportering ervan.
 • Ondersteuning bij alle HR-communicatie.
 • Introductie en opvolging van subsidie dossiers.