Onze aanpak

De sleutel tot een succesvolle selectie en werving is de diepgaande kennis van de kandidaten en bedrijven waarmee we samenwerken. Het analyseren en begrijpen van elkaars verwachtingen is daarom een essentiële stap in het identificeren van waarden, de cultuur van de business en de strategie van onze partners. Daarom is de voorbereidingsfase even belangrijk als de selectie zelf. We staan op een volledige analyse en begrip van de verwachtingen van elke partij.

Deze aanpak zorgt er voor dat we al onze professionele contacten persoonlijk ontmoeten. Om de ideale kandidaat te vinden en hem alle nodige informatie te kunnen verschaffen, vragen we een meeting met de betrokken manager van de te vervullen functie. Elke potentiële kandidaat voor de functie zal een of meer evaluatiegesprekken hebben met onze consultants.

Deze meetings zijn essentieel om in staat te zijn de juist kandidaten te selecteren die voldoen aan de technische vereisten van de functie. Maar die bovenal in een team en een bedrijfscultuur kunnen passen. We zijn ervan overtuigd dat eens de professionele vaardigheden aanvaard zijn, dit de juiste match is tussen de persoonlijkheid van de kandidaat en de bedrijfscultuur. Bij ons speelt het menselijk aspect bij elke selectie een cruciale rol.

Met deze persoonlijke aanpak en de diverse vaardigheden van de consultants, is Stulis uw partner voor selectie en rekrutering van financiële, IT- en engineering, verkoop- en marketing, en HR-profielen, alsook voor multifunctionele functies.